Sterownicze

Przewody Sterownicze: Używane głównie w automatyce i systemach sterowania do przesyłania sygnałów między urządzeniami. Są to przewody, które łączą różne komponenty systemu, takie jak czujniki, aktuatory, kontrolery.

Swietnie sprawdza sie w systemie puszek lub mikrorozdzielnic do rozdzieania pradu do oswietlenia.