Patchpanele

Patchpanel to panel z wieloma portami używany do zarządzania i organizacji połączeń kablowych w sieciach teleinformatycznych. Umożliwia on łatwe i szybkie podłączanie oraz zmiany w infrastrukturze sieciowej, minimalizując ryzyko uszkodzenia kabli i złącz przy częstych modyfikacjach. Patchpanele są kluczowym elementem w szafach rackowych, umożliwiając efektywne zarządzanie kablami i utrzymanie porządku.