RCBO - Zabezpiecznie Różnicowo Prądowe z Członem Nadprądowym

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe: Jest to Residual Current Device (RCD), znane również jako Residual Current Circuit Breaker (RCCB). W niektórych przypadkach może być to również Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection (RCBO), które łączy w sobie funkcje RCD i MCB.

RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection): RCBO jest zaawansowanym rodzajem zabezpieczenia, które łączy w sobie funkcje zabezpieczenia przed zwarciem oraz przed przeciążeniem prądu, a także wykrywa różnicę prądu w obwodzie, co pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia wycieków prądu. W inteligentnych domach RCBO może być kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego.