RCD - zabezpiecznie różnicowo-prądowe (przeciwporażeniowe)

RCD (Residual Current Device): jego głównym zadaniem jest wykrywanie nieszczelności prądu w obwodzie i natychmiastowe odcięcie zasilania w celu ochrony przed porażeniem elektrycznym. W inteligentnych domach RCD może być niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik_r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy