Konfiguracja

Zdalna konfiguracja Twjego systemu IoT - sterownikwo, home assistanet, sieci, etc. Takze customowe wtyczki do home assistant, etc.

Platnsc za godzine.