Consulting

Konsultacje płatne za godzię. Pytasz o co chcesz ja ja odpowiadam. Przed spotkaniem zalecam wypełnienie ankiety, jeśli chcesz otrzymać lepsze odpowiedzi i lepiej wykorzystać zakupiony czas.